Betonové tvárnice a ztracené bednění

Prohlédnout produkty 

Betonové bednící tvarovky, známé především jako betonové tvárnice, patří mezi oblíbený zdící materiál. Veškeré tvarovky jsou české výroby a vznikají přímo v areálu společnosti EKO BET. Přesnost a kvalita je pro nás důležitá, proto veškeré betonové výrobky procházejí kalibrací a několika výstupními kontrolami. Díky tomu vám nabízíme tvárnice i ztracené bednění ve stacionární jakosti. 

Charakteristika betonových tvárnic

Tvárnice nosné betonové typu EKO jsou vhodné pro vnější a vnitřní nosné, nezateplené konstrukce budov o tloušťce zdi 250, 300 a 400 mm.

Tvárnice příčkové betonové typu EKO 7 a 12 jsou vhodné pro vnitřní nenosné nezateplené zdivo, izolační přizdívky o tloušťce 70 a 120 mm.

Bednicí dílce betonové typu ZB 15, ZB 20, ZB 30, ZB 40 a ZB 50 (tzv. ztracené bednění) jsou vhodné pro stavbu základů, budov, nosných stěn a opěrných zdí tloušťky 150 až 1000 mm, jímek, podezdívek, bazénů a dalších staveb.

betonová tvárnice

Výhody

  • Rychlá výstavba
  • Nízká spotřeba betonu (úspora 30%)
  • Masivnost stavby
  • Návaznost k tvárnicím z Liaporu
  • Úspora bednění ze dřeva

Certifikace a ověření kvality: výrobky jsou certifikovány a vyrobeny dle EN 771-3:2003/Al:2005, kontrolovány TZÚS Praha.

Betonové tvárnice - technický popis

Materiál: mezerovitý vibrolisovaný beton
Kamenivo: 0 -4; 2 - 5; 4 - 8 [mm]
Cement: PC 42,5 R (PSC 42,5)

Stavební realizace

  • Vyrovnání připojení výškových odchylek základů
  • Založení rohů objektů
  • Zdění obvodového zdiva
  • Omítnutí, doporučená skladba: prohoz-jádro-šlechetná omítka
betonová tvárnice
 
6