Keramický LiaporBeton

LiaporBeton je lehký keramický beton, který má při srovnatelné pevnosti poloviční objemovou hmotnost, lepší opracovatelnost (pro případ dodatečného vrtání nebo sekání), lepší tepelně a zvukově izolační vlastnosti, vytváří výborné mikroklima a pro člověka zdravé životní podmínky. Lehký keramický LiaporBeton vzniká smícháním keramického kameniva Liapor, cementu a vody.

Výhody Liaporu

Liapor je lehké keramické kamenivo, které se vyrábí výpalem a současnou expandací přírodních granulovaných jílů. Výsekem jsou slinuté keramické perly, které mají vnitřní rovnoměrnou pórovitou strukturu.

  • Liapor je lehký, pevný a ekologický
  • Jedná se o žáruvzdorný a mrazuvzdorný materiál
  • Je tepelně izolační a chemicky stabilní

Liapor se používá jako příměs do LiaporBetonu.

liaporbeton

Vlastnosti LiaporBetonu

Při dotyku hřeje, výborně tlumí zvuk a s ohledem na své dobré stavebně fyzikální vlastnosti dává slovu beton nový rozměr. Je zdravotně nezávadný, plně recyklovatelný a snižuje dopravní náklady. Keramický LiaporBeton nachází uplatnění ve stropních konstrukcích, kde je požadováno zlepšení akustických a tepelně izolačních vlastností při současném snížení objemové hmotnosti betonu.

Využití LiaporBetonu

Uplatnění nachází LiaporBeton především tam, kde jsou kladeny vysoké nároky na snížení hmotnosti materiálu. Jedná se především o stěnové a stropní konstrukce (např. rekonstrukce dřevěného stropu), spádové vrstvy střech, rekonstrukce kleneb, mostů, lávek a viaduktů, sanace kleneb a další stavební úpravy.

Příklad: Při použití LC 16/18 – 1,6 se hmotnost stropní konstrukce z LiaporBetonu sníží oproti běžnému betonu o 150 kg/ m2. Při této úspoře u zastavěné plochy domu 300 m2 s pěti podlažími se jedná o úsporu zatížení 225 tun. 

Řez keramickým LiaporBetonem - hutná struktura

hutná struktura

Tento typ LiaporBetonu je vhodný pro všechny typy betonových nosných monolitických i prefabrikovaných konstrukcí.
Pevnost betonu: 5 až 40 MPa
Objemová hmotnost: 1000 až 2000 kg.m-3

Řez keramickým LiaporBetonem - mezerovitá struktura

mezerovita struktura

Keramický LiaporBeton s mezerovitou strukturou se využívá jako výplňový materiál pro vyrovnávací, tepelně a zvukově izolační vrstvy konstrukcí.
Pevnost betonu: 2 až 3,5 MPa
Objemová hmotnost: 550 až 1000 kg.m-3

Ke stažení: Technická příručka zdiva Liapor 

Prohlédnout produkty

6